FERRAMENTAS PARA A TRANSFORMACIÓN

Servizos e recursos deseñados para a construción conxunta dunha convivencia activa e respectuosa na familia, na escola e no barrio.

OBRADOIROS TEÓRICO-PRÁCTICOS

Deseñamos e aplicamos dinámicas destinadas a:

 • Promover o recoñecemento da diversidade étnico-racial e cultural.
 • Deconstruír prexuízos, estereotipos e patróns inadecuados para a convivencia.
 • Proporcionar ferramentas e recursos para participar nunha convivencia activa e respectuosa.

GUÍAS DE BOAS PRÁCTICAS

Deseñamos, desenvolvemos e implementamos plans de actuación para unha convivencia xusta e participada en contextos diversos. Poñemos o foco en:

 • Naturalizar a diferenza.
 • Diversificar referentes.
 • Promover o respecto e a empatía.
 • Garantir espazos seguros para o diálogo.
 • Establecer prácticas restaurativas e de reparación do dano.

MEDIACIÓN

Propoñemos alternativas pacíficas e construtivas para xestionar os conflitos. Ofrecemos:

 • Intervención directa en conflitos presentes e/ou latentes.
 • Creación dunha rede mediadora con participación directa de todas as partes implicadas.
 • Acompañamento e asesoramento para introducir prácticas mediadoras e dialogadas en diferentes contextos.

COPYWRITING

Aplicamos técnicas de escritura persuasiva para promover a concienciación e conectar cos diversos contextos de convivencia. Ofrecemos:

 • Redacción de contidos en web, blogue, mailing, newsletter, campañas de sensibilización, instagram, facebook e linkedin.
 • Guión de podcast.
 • Guión de vídeos educativos e de sensibilización.

COMUNICACIÓN SOCIAL

Proporcionamos ferramentas e recursos comunicativos con fins educativos para a transformación social. Impulsamos:

 • Comunicación asertiva.
 • Linguaxe respectuosa e antirracista.
 • Diversificación de referentes, atendendo á diversidade étnico-racial e cultural.
Trocadela - Contacto - Herramientas convivencia

A convivencia activa é a clave para construír comunidades máis respectuosas, fortes e resilientes.
Se queres ser parte do cambio e acceder aos nosos servizos contacta connosco.

Esperámosche!

Trocadela - Proyecto Convivencia Intercultural - Vigo

trocadela@trocadela.com

Aviso Legal | Política de Privacidade | Política de Cookies

BRANDING E DESEÑO WEB REALIZADO POR CROQUETA STUDIO CON MOITO AGARIMO PARA OLAIA E NOEMÍ